Privacyverklaring

 

Agro Guide verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die Agro Guide verwerkt:

  • Bedrijfsnaam
  • Voornaam of voorletter(s) en achternaam
  • Adres, postcode, woonplaats, land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Agro Guide verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om telefonisch of per e-mail contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of informatie-aanvraag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agroguide.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Beveiliging.

Agro Guide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@agroguide.nl