Vitalisers tuinbouw - Werking Vitaliser

Een Vitaliser werkt volgens het natuurkundige principe van moleculaire trilling. Alle materie op aarde heeft een verschillende frequentie doordat moleculen en atomen continue in beweging zijn. Deze specifieke frequentie bepaalt de eigenschappen van verschillende materialen en ook de energiewaarde. Water is echter in staat om trillingen van een andere materie over te nemen wat gebeurt als er stoffen aan het water worden toegevoegd zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De frequentie van toegevoegde stoffen ligt doorgaans lager dan de oorspronkelijke trilling van water waardoor de vitaliteit van het water wordt verlaagd.

Vitaliser tuinbouwbedrijf

Vitaliser geplaatst op tuinbouw-
bedrijf achter irrigatie unit

Vitalisers worden gemaakt met de hoge trilling van oorspronkelijk water. Door water door een Vitaliser te laten stromen, wordt door de hoge trilling de molecuulstructuur van het water weer hersteld. Gevitaliseerd water heeft weer de eigenschappen van water zoals het in de natuur voorkomt.  Uw gietwater wordt omgezet in optimaal voedingswater voor uw gewas met een hogere energiewaarde.

Door de hoge trilling van gevitaliseerd water vallen de doorgaans geclusterde meststoffen uit elkaar waardoor de opname door de plant verbetert. De betere opname van meststoffen laat zich zien in hogere waarden bij bladsapanalyses en verklaren de betere kieming, beworteling, groei, weerbaarheid en hogere droge stof gehalten en brixwaarden. Dit leidt tevens tot een betere houdbaarheid van de geoogste producten.

Microscopische analyses brengen het effect van het gebruik van een Vitaliser in beeld:

 
Onbehandeld gietwater: clustering
van mineralen
  Gevitaliseerd gietwater: mineralen
fijn verdeeld en beter opneembaar voor de wortels

Gevitaliseerd gietwater bevat een hoger zuurstofgehalte en waarden als pH en EC blijven stabieler. Door het principe van de hoge trilling blijven organische en anorganische deeltjes beter in oplossing zodat leidingen langer schoon blijven. Dit vergemakkelijkt het streven naar een uniforme watergift en een vitaal gewas.