Vitalisers tuinbouw - Waterkwaliteit in beeld

Op ieder tuinbouwbedrijf wordt veel aandacht besteed aan het gietwater en wordt er door diverse behandelingen getracht de kwaliteit van het water te verbeteren. Waterkwaliteit laat zich echter niet alleen maar meten door de stoffen en elementen die zich in het water bevinden of welke worden toegevoegd. Water met een zogenaamde ideale verhouding aan elementen kan toch laag van kwaliteit zijn. Bepalend voor de waterkwaliteit is ook de structuur van het water. Toevoegingen aan het water zoals gewasbeschermings-middelen en meststoffen of ontsmettingsmaatregelen kunnen juist de molecuulstructuur van het water aantasten. Het water verliest daarmee kwaliteit en vitaliteit met alle gevolgen van dien voor de groei en weerbaarheid van het gewas.

De structuur van water, en daarmee ook de kwaliteit en vitaliteit, kan microscopisch in beeld worden gebracht. Dit maakt inzichtelijk dat verschillende toevoegingen of behandelingen de structuur van het water beïnvloeden en dat gietwater daardoor van elkaar verschilt in kwaliteit. Onderstaande microscopische analyses laten gietwater zien met hetzelfde uitgangswater. De structuren verschillen van elkaar door de verschillende stoffen die zijn toegevoegd.


 

Typerend voor gietwater wat in de tuinbouw wordt gebruikt, is de clustering van de mineralen. Het gebruik van een Vitaliser zorgt er onder andere voor dat deze clusteringen in kleine deeltjes uit elkaar vallen. Messtoffen zijn hierdoor beter opneembaar voor de plant wat diverse voordelen oplevert voor uw gewas.

Agro Guide verzorgt microscopische wateranalyses om de kwaliteit van het gietwater van uw bedrijf in beeld te brengen.