Vitalisers tuinbouw - Plaatsing en metingen

Voor grote waterstromen zoals in de tuinbouw zijn Vitalisers beschikbaar met verschillende diameters afgepast aan de toevoerleiding achter de substraat unit zoals 60 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm en 200 mm. De capaciteit van de verschillende maten Vitalisers zijn afgestemd op de maximale doorstroomcapaciteit van de betreffende diameter. Voor verneveling en kleine waterstromen is er een Vitaliser leverbaar met een diameter van 28 mm.

Omdat alle toevoegingen aan water invloed hebben op de kwaliteit, wordt een Vitaliser op een locatie geplaatst waar alle toevoegingen en behandelingen al plaats hebben gevonden zoals achter de substraat unit of dagvoorraad. De Vitaliser wordt middels flenskoppelingen gemonteerd in de bestaande leiding voordat het water de kas in gaat.

De afname van een Vitaliser is inclusief het nemen van microscopische wateranalyses voor en na de plaatsing van de Vitaliser zodat er inzicht wordt verschaft in de verandering van de waterkwaliteit. Tevens wordt er een stralingsmeting uitgevoerd op het bedrijf om invloeden van laagfrequente straling (bijv assimilatielampen, hoogspanningsmasten) en hoogfrequente straling (bijv draadloze netwerken) in kaart te brengen. Naast allerlei toevoegingen aan het water kan ook straling een effect hebben op de kwaliteit van water.

De Vitaliser behoeft geen verder onderhoud na plaatsing. Mede door zijn lange levensduur staat de aanschaf van een Vitaliser garant voor een duurzame investering.