Vitalisers particulier - Waterkwaliteit

Is kraanwater ook vitaal water?

Het drinkwater in Nederland bestaat uit meerdere keren gezuiverd  grondwater en oppervlaktewater. Zuiveringsinstallaties zijn in staat om de resten van chemicaliën en medicijnen, die in steeds hogere mate in het Nederlandse afvalwater worden gevonden, nagenoeg compleet uit het water te verwijderen. Deze stoffen zijn niet meer meetbaar aanwezig in ons drinkwater maar hebben wel hun sporen achtergelaten in de molecuulstructuur van het water. Zuiveringsinstallaties maken het water vrij van stoffen of verontreinigingen maar laten de aanwezige, vaak aangetaste molecuulstructuur, ongemoeid. De oorspronkelijke kwaliteit en vitaliteit van kraanwater wordt tijdens het zuiveren dus niet hersteld. Een Vitaliser brengt al het water wat u gebruikt weer in optimale en oorspronkelijke kwaliteit en vitaliteit terug.

Waterkwaliteit in beeld

Onder de microscoop wordt zichtbaar dat water in zijn structuur sterk blijkt te reageren op de trilling van andere stoffen, toevoegingen aan het water zoals chemicaliën, medicijnen of chloor en ook de trilling die elektronische straling afgeeft bij het gebruik van elektrische apparaten, mobiele telefoons, magnetrons, draadloze netwerken, hoogspanningsmasten en zendmasten. De molecuulstructuur en de daarmee samenhangende trilling bepalen de vitaliteit en dus kwaliteit van het water.

Water beinvloed door schadelijke
trillingen (straling)
Kenmerkende structuur van vitaal
kraanwater

Agro Guide verzorgt microscopische analyses om de kwaliteit van uw drinkwater in beeld te brengen. Deze zijn in begrepen bij de afname van een Vitaliser.