Vitalisers particulier - Plaatsing en metingen

Breed toepasbaar

De Vitaliser is breed toepasbaar. Overal waar water gebruikt wordt, kunnen de voordelen van gevitaliseerd water ervaren worden. Denk naast het gebruik in uw woning eens aan het gebruik in uw tuin of hobbykas, op het bedrijf of bedrijfskantine, op vakantie, op de sportschool of in de sauna. De Vitalisers zijn in verschillende maten leverbaar zodat deze direct aan uw kraan of slang gekoppeld kunnen worden voor locaal gebruik tot industrieel gebruik voor grote waterstromen.

Plaatsing en metingen

De aanschaf van een Vitaliser is inclusief het nemen van watermonsters in de vorm van microscopische analyses voor en na de plaatsing van de Vitaliser zodat er inzicht wordt verschaft in de verandering van de waterkwaliteit. Tevens wordt er een stralingsmeting uitgevoerd in uw woning of andere locatie van plaatsing om invloeden van laagfrequente straling (bijv elektrische apparaten, hoogspanningsmasten) en hoogfrequente straling (bijv draadloze netwerken, zendmasten) in kaart te brengen. Naast allerlei toevoegingen aan het water kan ook straling een effect hebben op de kwaliteit van water.

Door de Vitaliser na de watermeter te plaatsen, kunnen de voordelen van gevitaliseerd water in uw hele woning benut worden. Doordat de structuur tegen verhitting bestand is, komt het water tot zijn recht van de keuken tot en met de badkamer.

De Vitaliser is gemaakt van KIWA gecertificeerde materialen enĀ is onderhoudsvrij.